Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk został po raz pierwszy powołany uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 03 czerwca 1969 roku. Jego podstawowym zadaniem zapisanym w uchwale było „inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie badań z zakresu nauki o organizacji produkcji dóbr i usług oraz zarządzania”.

O komitecie

W początkowym okresie działania Komitetu w jego składzie przeważali reprezentanci głównie zajmujący się organizacją produkcji. Wynikało to z kilku powodów, m.in. z tego, że wiedza ta głównie rozwijana była w Polsce na uczelniach technicznych, w środowiskach
inżynierów, uwarunkowań politycznych polegających na dyskryminacji tej wiedzy w sensie badawczym (badań podstawowych), a podkreślania jej walorów o charakterze stosowalnym w postaci wprowadzania różnego rodzaju jej przejawów jako rozwiązań postępu techniczno-organizacyjnego.

Członkowie

Władze

-

Formularz kontaktowy

    Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych