1. prof. dr hab. Ewa BOJAR - Politechnika Lubelska
 2. prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. prof. dr hab. Mariusz BRATNICKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 4. prof. dr hab. Szymon CYFERT - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 5. prof. dr hab. Wojciech CZAKON - Uniwersytet Jagielloński
 6. dr hab. Tomasz CZAPLA - Uniwersytet Łódzki
 7. prof. dr hab. Janusz CZEKAJ - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 8. dr hab. Marek ĆWIKLICKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 9. prof. dr hab. Wojciech DYDUCH - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 10. prof. dr hab. Lechosław GARBARSKI - Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 11. prof. dr hab. Beata GLINKA - Uniwersytet Warszawski
 12. czł. koresp. PAN prof. dr hab. Wiesław M. GRUDZEWSKI - PAN
 13. prof. dr hab. Irena HEJDUK - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. prof. dr hab. Jan JEŻAK - Uniwersytet Łódzki
 15. prof. de hab. Dariusz JEMIELNIAK - Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 16. prof. dr hab. Andrzej KALETA - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 17. dr hab. Jarosław KARPACZ - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 18. prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA - Politechnika Częstochowska
 19. czł. hon. KNOiZ prof. dr hab. Witold KIEŻUN - Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 20. czł. koresp. PAN prof. dr hab. Andrzej K. KOŹMINSKI - Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 21. prof. dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 22. prof. dr hab. Dominika LATUSEK - Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 23. prof. dr hab. Jan LICHTARSKI - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 24. czł. hon. KNOiZ prof. dr hab. inż. Stanisław LIS - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 25. prof. dr hab. Krystyna MAZUREK-ŁOPACIŃSKA - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 26. prof. dr hab. Jerzy NIEMCZYK - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 27. prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 28. prof. dr hab. Maria NOWICKA-SKOWRON - Politechnika Częstochowska
 29. prof. dr hab. Bogna PILARCZYK  - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 30. prof. dr hab. Maria ROMANOWSKA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 31. dr hab. Edyta RUDAWSKA - Uniwersytet Szczeciński
 32. prof. dr hab. Ryszard RUTKA - Uniwersytet Gdański
 33. dr hab. Agnieszka SITKO-LUTEK - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
 34. prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 35. dr hab. Agnieszka SOPIŃSKA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 36. prof. dr hab. Jan STACHOWICZ - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 37. prof. dr hab. Ewa STAŃCZYK-HUGIET - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 38. czł. hon. KNOiZ prof. zw. dr hab. Stanisław SUDOŁ - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 39. dr hab. Agnieszka SZPITTER - Uniwersytet Gdański
 40. prof. dr hab. Janusz TECZKE - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 41. prof. dr hab. Michał TROCKI - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 42. prof. dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI - Politechnika Poznańska
 43. dr hab. Piotr WACHOWIAK - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 44. prof. dr hab. Jan WIKTOR - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 45. dr hab. inż. Agnieszka ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA - Politechnika Łódzka
 46. dr hab. Maciej ZASTEMPOWSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
 47. prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach