*******

 

Wykaz subdyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości

 

W wyniku prac zespołu KNOiZ PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Szymona Cyferta powstał wykaz subdyscyplin w naukach o zarządzaniu i jakości.

Aktualna wersja wykazu

 

 

*******

Leksykon koncepcji i teorii zarządzania

 

Pod auspicjami KNOiZ PAN ruszyły prace nad opracowaniem "Leksykonu koncepcji i teorii zarządzania". Naszym celem jest opracowanie zwartego kompendium wiedzy na temat koncepcji i teorii zarządzania, prezentującego dorobek nauki, a jednocześnie będącego wsparciem merytorycznym dla początkujących badaczy, szukających odniesień teoretycznych do swoich problemów naukowych.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania haseł pod adresem: https://tinyurl.com/leksykonKNOiZ

Informacje o Leksykonie

 

*******