About the Committee on Organizational and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences

The Polish Academy of Sciences is a state scientific institution operating through an elected body of scientists and institutions of science. The Academy serves the development of science, its promotion, integration and dissemination, and contributes to the development of education and enrichment of the national culture. The Polish Academy of Sciences, as a corporation of scholars, consists of members of the Academy and members of scientific committees.

The Committees of the Polish Academy of Sciences serve as bodies representing various research circles and disciplines. Members of The Committee on Organizational and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences are elected by the research communities in Poland. The Committee has been operating since 1969 with a mission to stimulate the development of management science in Poland and to promote research findings.

The Committee is responsible for:

  • representing the management science community to the authorities of the Polish Academy of Sciences and its other committees, the government, international organizations and the public opinion,
  • raising the level of scientific awareness institutions that create the management science environment,
  • actively influencing on local communities and practitioners to improve the effectiveness and efficiency of management practices,
  • integrating the management science community,
  • internationalization of the Committee's activities.

Presidium

President
prof. dr hab. Wojciech DYDUCH – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Vice Presidents
prof. dr hab. Ewa STAŃCZYK-HUGIET – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab., prof. SGH Piotr WACHOWIAK - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Members of the Presidium:
prof. dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
prof. dr hab. inż. Agnieszka ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA – Politechnika Łódzka

Members of the Committee

dr hab. Piotr Buła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor dr hab. Szymon Cyfert - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Profesor dr hab. Wojciech Czakon - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Tomasz Piotr Czapla - Uniwersytet Łódzki
Profesor dr hab. Wojciech Dyduch - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila - Uniwersytet Szczeciński
Profesor dr hab. Beata Glinka - Uniwersytet Warszawski
Profesor dr hab. Aldona Glińska-Neweś - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Profesor dr hab. Piotr Jedynak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Profesor dr hab. Dariusz Jemielniak - Akademia Leona Koźmińskiego
Profesor dr hab. Andrzej Kaleta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Jarosław Karpacz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Profesor dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Profesor dr hab. Dominika Latusek-Jurczak - Akademia Leona Koźmińskiego
Profesor dr hab. Jerzy Niemczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Profesor dr hab. Bogdan Nogalski - Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
Profesor dr hab. inż. Celina Olszak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Jacek Pasieczny - Uniwersytet Warszawski
Profesor dr hab. Maria Romanowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Profesor dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Profesor dr hab. Agnieszka Sopińska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. inż. Seweryn Spałek - Politechnika Śląska
Profesor dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Profesor dr hab. Maciej Urbaniak - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Profesor dr hab. Jan Wiktor - Władysław Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek - Politechnika Poznańska
Profesor dr hab. Czesław Zając - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Profesor dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Politechnika Łódzka
dr hab. Maciej Zastempowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Bernard Ziębicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie