W dniach 7-9 czerwca 2021 roku odbyła się XXI edycja Konferencji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk „Szkoła Letnia Zarządzania 2020/2021”. Pierwotnie Konferencja miała odbyć się w dniach 18-19.06.2020r., jednak ze względu na pandemię koronawirusa została przesunięta na rok 2021. Z tego też powodu była to pierwsza w historii Szkoła Letnia Zarządzania, która odbyła się w formie on-line.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak (Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), prof. uczelni dr hab. Tomasz Czapla (Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ), prof. uczelni dr hab. Leszek Bohdanowicz (UŁ, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego), dr Patryk Dziurski (SGH, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego), prof. uczelni dr hab. Joanna Cewińska (UŁ), prof. uczelni dr hab. Sylwester Gregorczyk (SGH). dr Izabela Bednarska-Wnuk (UŁ), dr Anna Michałkiewicz (UŁ), dr Celina Sołek-Borowska (SGH), dr Joanna Tabor-Błażewicz (SGH), dr Albert Tomaszewski (SGH), dr Marta Ziółkowska (SGH), mgr Jakub Brzeziński (UŁ), mgr Justyna Dylik (SGH), mgr Emilian Gwiaździński (UŁ).

Na Szkołę Letnią Zarządzania 2020/2021 zarejestrowało się łącznie 361 osób, które reprezentowały 37 ośrodków. 38 zarejestrowanych miało tytuł profesora, 127 stopień dr hab. lub dr. hab. inż., 153 dr lub dr. inż., 42 mgr., a 1 licencjata. 

W trakcie Szkoły Letniej Zarządzania 2020/2021 przeprowadzono sesje plenarne (3 sesje), sesje równoległe (7 sesji), sesje posterowe (2 sesje) i warsztaty (5 warsztatów), a dodatkowo sesje rozpoczynającą i kończącą Konferencję. Sesje plenarne dotyczyły:

 • Granic zarządzania (4 prelegentów), 
 • Zadań Rady Doskonałości Naukowej (3 prelegentów),
 • Strategii rozwoju polskich czasopism z zakresu zarządzania (4 prelegentów).

Sesje równoległe odnosiły się do tematów książek wydanych w związku z Konferencją i były zatytułowane:

 • Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach,
 • Otoczenie, ludzie, edukacja – wyzwania współczesnego zarządzania,
 • Współczesne zarządzanie. Koncepcje i wyzwania,
 • Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach,
 • Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania,
 • Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej.

Warsztaty były prowadzone przez osoby o dużym doświadczeniu w zakresie poruszanych obszarów. Dotyczyły:

 • Pisania rozprawy doktorskiej,
 • Przygotowania dorobku naukowego do postępowania habilitacyjnego,
 • Przygotowywania recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego,
 • Publikacji artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu o badania jakościowe,
 • Publikacji artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu o badania ilościowe.

Konferencja odbyła się na platformach PINE oraz Zoom (sesje równoległe i warsztaty) i od strony technicznej była obsługiwana przez Grupę Manta sp. z o.o., która przeprowadziła 37 godzin transmisji. Najważniejsze dane dotyczące aktywności na platformach: 

 • W sesjach plenarnych wzięło udział 277 osób, przy czym najwięcej pierwszego dnia, tj. 269.
 • W warsztatach wzięło łącznie udział 240 osób.
 • W trakcie sesji posterowych wystawiono 28 posterów i odnotowano 701 odsłon posterów, z czego 198 unikalnych.