W dniu 22 czerwca bieżącego roku miało miejsce posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Posiedzenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy MS TEAMS. W spotkaniu uczestniczyło 36 członków Komitetu.

W trakcie posiedzenia uczczono pamięć Profesora Witolda Kieżuna oraz wspomniano jego życiorys i dokonania. Podjęte zostały uchwały dot. Kapituły Medalu im. Prof. Kotarbińskiego oraz wsparcia starań Instytutu Badań Systemowych PAN o zwiększenie punktacji konferencji organizowanych przez polskie instytucje. Omówiono również przebieg XXI Konferencji "Szkoła Letnia Zarządzania" oraz plany konferencyjne polskich ośrodków na rok akademicki 2021/22.

Kolejne posiedzenie planowane jest na 21 września 2021 r.