Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania podpisał porozumienie z Instytutem Industry 4.0 w sprawie współpracy. Współpraca będzie obejmować działalność szkoleniową, konferencyjną, badawczą i publikacyjną.