Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania objął patronat nad konferencją "Problemy zarządzania w świecie SMART".

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej 18-20 maja 2022 r. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Czwarta rewolucja przemysłowa, tzw. IR 4.0, kształtuje na naszych oczach nową rzeczywistość, tj. SMART WORLD. Inteligentna przyszłość powinna być miejscem, w którym różnego typu innowacje pomogłyby w opracowaniu inteligentnych rozwiązań złożonych problemów w celu zapewnienia wszystkim humanitarnego środowiska. Stworzenie inteligentnej przyszłości wymaga znacznie więcej niż tylko inteligentnych gadżetów, zaawansowanych technologii, strategii konwergencji i wsparcia rządu. Wymaga ono także specyficznych dla epoki wiedzy, kompetencji, umiejętności, a także licznych miękkich innowacji, które pomogą budować przyszłość, opartą o sprawiedliwość społeczną, praworządność, przejrzystość, odpowiedzialność, spójną zbiorową mądrość ludzi oraz wspólne wizje i cele.