2 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Medalu im. Profesora Kotarbińskiego. W obradach uczestniczyli:

 • Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński - Przewodniczący Kapituły
 • Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN Mieczysław Grabianowski - Sekretarz Kapituły
 • prof. Ewa Bojar - Członek Kapituły
 • prof. Wojciech Dyduch - Członek Kapituły
 • prof. Aldona Glińska-Neweś - Członek Kapituły
 • prof. Bogdan Nogalski - Członek Kapituły
 • prof. Maria Romanowska - Członek Kapituły
 • prof. Jan Wiktor - Członek Kapituły

Kapituła odznaczyła Medalem im. Profesora Kotarbińskiego:

 • prof. Bogdana Nogalskiego
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Federacje Stowarzyszeń Naukowych NOT

Prezentacja dot. Konkursu