W dniach 9 – 12 września 2020 r. w Zurychu i St Gallen w Szwajcarii odbyła się XI konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania, pt. „Resilient Management in the New Era".

W konferencji wzięło udział 20 naukowców z Polski. Uczelniami goszczącymi były University of St. Gallen oraz St. Gallen Integrated imt Business School.

Organizatorami ze strony Polskiej byli: 

  • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
  • Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Fundacja Zarządzania Międzynarodowego
  • Centrum im. prof. dr hab. Jerzego Trzcienieckiego

Konferencja Szwajcaria 54

Konferencja Szwajcaria 38

Konferencja Szwajcaria 40

Konferencja Szwajcaria 48