Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

z dniem 10 lutego 2023 roku

ogłasza konkurs

o  Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego

za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego

Podstawowym celem Konkursu o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Zarządzania Strategicznego jest pobudzanie rozwoju zainteresowania zagadnieniami zarządzania strategicznego wśród młodych adeptów nauki i kultywowanie pamięci o dorobku naukowym Profesora Rafała Krupskiego - Patrona Nagrody. Wyłanianie kandydatur do nagrody dokonywane będzie spośród najlepszych, zgłoszonych prac doktorskich przygotowanych na stopień naukowy doktora, w zakresie problematyki zarządzania strategicznego.

Prace wytypowane do Konkursu zgłaszają do Kapituły Konkursu autorzy rozpraw doktorskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

W III edycji konkursu mogą brać udział autorzy prac doktorskich, z zakresu zarządzania strategicznego, na których podstawie nadano stopień naukowy doktora w Polsce w okresie 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2022 roku.

Zgłoszenia do konkursu (formularz zgłoszeniowy zgodny z Regulaminem Konkursu) należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Harmonogram III edycji konkursu:

  • ogłoszenie konkursu – 10 lutego 2023 r.
  • nadsyłanie prac – do dnia 30 kwietnia 2023 r.,
  • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 16 czerwca 2023 r

Załączony Regulamin Konkursu jest integralną częścią ogłoszenia.

Ewentualne zapytania należy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Załączniki: