Ogłoszenie dot. III Konkursu o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego

Ogłoszenie XV Konkursu na prace naukowe z lat 2021-2022

Archiwum edycji

Wyniki konkursu na Prace Naukowe KNOiZ PAN

Wyniki XIV konkursu na prace z lat 2019-2020

Wyniki XIII konkursu prace z lat 2016-2018

Wyniki XII konkursu prace z lat 2014-2015

Wyniki XI konkursu prace z lat 2012-2013

Wyniki konkursu o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego

Wyniki II konkursu prace z lat 2016-2017

Wyniki I konkursu prace z lat 2014-201