Konkurs na Prace Naukowe

KNOiZ PAN  

Konkurs o Nagrodę                     

im. Profesora Rafała Krupskiego

na najlepszą rozprawę doktorską

z zakresu zarządzania strategicznego

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu:

 

 Wyniki konkursu  Wyniki konkursu

Wyniki XIII konkursu prace z lat 2016-2018

Wyniki XII konkursu prace z lat 2014-2015

Wyniki XI konkursu prace z lat 2012-2013

 

Wyniki II konkursu prace z lat 2016-2017

Wyniki I konkursu prace z lat 2014-201 

 

 

 

Wyniki

XIII Konkursu na Prace Naukowe

zorganizowanego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

 

W konkursie wzięły udział prace naukowe powstałe w latach 2016-2018.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

 

I. W kategorii prace doktorskie. 

 

 • Nagroda dla Anny Olszewskiej za pracę "Communication in Multicultural Top Management Teams", ALK, 2016.

 

II. W kategorii monografie jedno autorskie.

 Nagroda dla:

 • Przemysława Hensel za pracę "Legitymizacja badań organizacji", PWN, 2017.
 • Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej za pracę "Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie", PWE, 2018.

 Wyróżnienie dla:

 • Katarzyny Piórkowskiej za pracę "Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym", UE we Wrocławiu 2017. 
 • Izabeli Stańczyk za pracę "Wsparcie organizacyjne menedżerów", WUJ, 2018.
 • Anny Pluty za pracę "Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018.

 

III. W kategorii monografie wielo autorskie.

Nagroda dla:

 • Grzegorza Bełza i Szymona Cyferta za pracę "Strategiczna i organizacyjna odnowa przedsiębiorstw", UE we Wrocławiu, 2017.
 • Zespołu pod kierunkiem Michała Trockiego za pracę "Metodyki i standardy zarządzania projektami", Red. M. Trocki, PWE, 2017.

 Wyróżnienie dla:

 • Bogdana Nogalskiego, Agnieszki Szpitter oraz Marka Jabłońskiego za pracę "Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego"; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk 2018.

IV. W kategorii podręczniki akademickie

 Nagroda dla:

 • Zespołu pod kierunkiem Jana Wiktora za pracę "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności", red. J. Wiktor, C.H. Beck, 2017.

Wyróżnienie dla:

 • Zespołu pod kierunkiem Grzegorza Mazurka za pracę "E-marketing, Planowanie, narzędzia, praktyka", red. Grzegorz Mazurek, Poltext, 2018. 

 

Warszawa, 19 listopada 2019 r.

 

Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Michał Trocki