W ramach Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN działają następujące Komisje:

Komisja Wydawnictw Naukowych

Prof. Maria Romanowska – Przewodnicząca
Prof. Andrzej Kaleta
Prof. Tomasz Czapla
Prof. Katarzyna Gadomska-Lila
 

Komisja Nagród

Prof. Szymon Cyfert – Przewodniczący
Prof. Beata Glinka
Prof. Czesław Zając
Prof. Jarosław Karpacz
Prof. Maciej Zastempowski
Prof. Seweryn Spałek
Prof. Bernard Ziębicki
 

Komisja Konkursu na pracę z zarządzania strategicznego im. Prof. Rafała Krupskiego

Prof. Wojciech Czakon - Przewodniczący

Prof. Andrzej Kaleta
Prof. Ewa Stańczyk-Hugiet
Prof. Bogdan Nogalski
Prof. Agnieszka Sopińska
 

Komisja Wyborcza

Prof. Piotr Wachowiak – Przewodniczący
Prof. Celina Olszak
Prof. Aldona Glińska-Neweś
Prof. Agnieszka Sitko-Lutek
 

Zespół ewaluacyjny

Prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Przewodnicząca
Prof. Piotr Jedynak
Prof. Maciej Zastempowski
Prof. Szymon Cyfert
 

Komisja ds. współpracy z otoczeniem

Prof. Piotr Buła – Przewodniczący
Prof. Seweryn Spałek
 

Komisja ds. badań i analiz

Prof. Jan Wiktor – Przewodniczący
Prof. Piotr Wachowiak