Przewodniczący:

prof. dr hab. Wojciech DYDUCH

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Ewa STAŃCZYK-HUGIET

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab., prof. SGH Piotr WACHOWIAK

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Członkowie Prezydium:

 

prof. dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Agnieszka ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA

Politechnika Łódzka