17 grudnia 2019 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

19 listopada 2019 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

2 października 2019 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

14 czerwca 2019 roku

Posiedzenie jubileuszowe KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z okazji 50-lecia działalności KNOiZ PAN.
 

16 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

20 - 21 lutego 2019 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

14 - 15 stycznia 2019 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Ekonimicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 

20 listopada 2018 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 

23 października 2018 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

26 września 2018 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

27 czerwca 2018 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Uroczystość nadania Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Romanowskiej.
 

8 czerwca 2018 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jubileusz 25-lecia WIZ PB.
 

18 kwietnia 2018 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

21 marca 2018 roku 

Posiedzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
 

14 marca 2018 roku

Konferencja nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne” w Warszawie.Konferencja współorganizowana przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN z udziałem pięciu komitetów naukowych PAN: Komitetu Nauk o Finansach, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Komitetu Nauk Demograficznych oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.
 

10 stycznia 2018 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jubileusz 90-tych urodzin prof. dr hab. Stanisława Sudoła.
 

12 grudnia 2017 roku

Wspólne posiedzenie Komitetów PAN – Nauk Ekonomicznych oraz Nauk Organizacji i Zarządzania w Warszawie. Debata wokół tematów książki profesorów Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego pt. „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm”.
 

21 listopada 2017 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wręczenie nagród XII Konkursu na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarzadzania PAN za okres 2014-2015
 

19 października 2017 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 

28 września 2017 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 

27 czerwca 2017 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 

10 maja 2017 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Jabłonej. Wręczenie Nagród Medalu im. T. Kotarbińskiego
 

5 kwietnia 2017 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 

18 stycznia 2017 roku

Posiedzenie KNOiZ PAN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów)