Przewodniczący:
prof. dr hab. Wojciech DYDUCH – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. Ewa STAŃCZYK-HUGIET – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab., prof. SGH Piotr WACHOWIAK - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Członkowie:

 

prof. dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 

prof. dr hab. inż. Agnieszka ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA – Politechnika Łódzka