1. dr hab. Piotr Buła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 2. Profesor dr hab. Szymon Cyfert - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 3. Profesor dr hab. Wojciech Czakon - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 4. dr hab. Tomasz Piotr Czapla - Uniwersytet Łódzki

 5. Profesor dr hab. Wojciech Dyduch - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 6. dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila - Uniwersytet Szczeciński

 7. Profesor dr hab. Beata Glinka - Uniwersytet Warszawski

 8. Profesor dr hab. Aldona Glińska-Neweś - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 9. Profesor dr hab. Piotr Jedynak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 10. Profesor dr hab. Dariusz Jemielniak - Akademia Leona Koźmińskiego

 11. Profesor dr hab. Andrzej Kaleta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 12. dr hab. Jarosław Karpacz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 13. Profesor dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 14. Profesor dr hab. Dominika Latusek-Jurczak - Akademia Leona Koźmińskiego

 15. Profesor dr hab. Jerzy Niemczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 16. Profesor dr hab. Bogdan Nogalski - Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

 17. Profesor dr hab. inż. Celina Olszak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 18. dr hab. Jacek Pasieczny - Uniwersytet Warszawski

 19. Profesor dr hab. Maria Romanowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 20. Profesor dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 21. Profesor dr hab. Agnieszka Sopińska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 22. dr hab. inż. Seweryn Spałek - Politechnika Śląska

 23. Profesor dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 24. Profesor dr hab. Maciej Urbaniak - Uniwersytet Łódzki

 25. dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 26. Profesor dr hab. Jan Wiktor - Władysław Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 27. dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek - Politechnika Poznańska

 28. Profesor dr hab. Czesław Zając - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 29. Profesor dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Politechnika Łódzka

 30. dr hab. Maciej Zastempowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 31. dr hab. Bernard Ziębicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie