Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Agnieszka ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA

Politechnika Łódzka

 

Bogdan Nogalski

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

 

 

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Ewa STAŃCZYK-HUGIET

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab., prof. SGH Piotr WACHOWIAK

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Członkowie Prezydium:

Szymon Cyfert s

 

 

prof. dr hab. Szymon CYFERT

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 


prof. dr hab. Wojciech CZAKON

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech DYDUCH

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach