Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, działający od 1969 roku reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości w Polskiej Akademii Nauk. Misją Komitetu jest stymulowanie rozwoju nauk organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców. Celami Komitetu są:

  • reprezentowanie środowiska nauk o zarządzaniu i jakości wobec innych nauk, władz Polskiej Akademii Nauk i jej pozostałych komitetów, rządu, organizacji międzynarodowych zajmujących się zarządzaniem i opinii publicznej,
  • o podnoszenie poziomu naukowego ludzi i instytucji tworzących środowisko nauk o zarządzaniu i jakości,
  • promowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk uprawiania nauki,
  • aktywne oddziaływanie na środowiska lokalne i praktyków dla poprawy skuteczności i efektywności zarządzania,
  • integrowanie środowiska osób zajmujących się zarządzaniem.

Komitet wydaje kwartalnik naukowy „Organizacja i Kierowanie, a także organizuje co 2 lata - za każdym razem z innymi ośrodkami naukowymi - konferencję środowiskową „Szkoła Letnia Zarządzania”. W ramach Komitetu funkcjonuje również Kapituła Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz prowadzone są konkursy na „Najlepszą pracę naukową z dziedziny zarządzania” oraz na Najlepszą rozprawę doktorską z zarządzania strategicznego im. Prof. Rafała Krupskiego.