„Organizacja i Kierowanie” (kwartalnik),
red. nacz. prof. dr hab. Maciej URBANIAK
redakcja:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza
al. Niepodległości 164
02-544 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link do strony Kwartalnika