W dniu 8 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, którego celem było obliczenie głosów oddanych na kandydatów członków Komitetu kadencji 2011-2014. Do głosowania zostały dopuszczone tylko karty nadane nie później niż 28 października 2011 roku. Łącznie przeliczono 245 kart do głosowania.

Po podliczeniu głosów Komisja Wyborcza przekazała uzyskane wyniki do Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, który powoła nowych członków i zwoła posiedzenie plenarne Komitetu. Szczegółowe wyniki wyborów zostaną ogłoszone po oficjalnym zatwierdzeniu ich przez Wydział I PAN.