Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania objął patronat na XI Zjazdem Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Tożsamość ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej".

Konferencja jest organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 27-28 września 2021 r. w Lublinie. Program obejmuje następujące obszary tematyczne:

  1. Trendy w strategicznym i międzynarodowym ZZL; obszary funkcjonalne ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej.
  2. Podejścia, nurty badawcze i metody badawcze w ZZL; wykorzystanie technologii w badaniach.
  3. Wpływ sztucznej inteligencji na ZZL; nowe formy pracy, efektywność procesów ZZL w warunkach "zdalności".
  4. Różnorodność i inkluzyjność w organizacjach, zarządzanie talentami, kreowanie globalnych karier.
  5. Wyzwania edukacyjne: wymiana wiedzy i nauczanie na odległość, zastosowanie technologii w nauczaniu ZZL.
  6. Rynek pracy– wyzwania i kierunki zmian.
  7. Inne. W zależności od zgłoszeń dotyczących paneli tematycznych zorganizowanych przez uczestników zjazdu.

W imieniu organizatorów zapraszamy na stronę Konferencji:

https://www.umcs.pl/pl/zjazd-katedr-zzl-2021.htm