W dniach 21-22 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Posiedzenie zostało zorganizowane przez Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które obchodziło jubileusz 30-lecia działalności.

Pierwsza część spotkania była połączona z uroczystym posiedzeniem Rady Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK. Posiedzenie otworzyli wspólnie prof. Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Wojciech Dyduch, Przewodniczący Komitetu i prof. Bernard Ziębicki, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK. W trakcie posiedzenia JM Rektor UEK, prof. Stanisław Mazur wręczył prof. Bogdanowi Nogalskiemu i prof. Wojciechowi Dyduchowi Medale z okazji 95-lecia istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W kolejnej części prof. Bernard Ziębicki przedstawił historię Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK oraz jego osiągnięcia. Następnie prof. Jan Wiktor przedstawił wystąpienie, dotyczące problemów i wyzwań rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. W dalszej części prof. Adam Sagan, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK zaprezentował problemy związane z procesem awansowym w ramach dyscypliny.

W następnym wystąpieniu prof. Piotr Buła, Prorektor ds. Projektów i Współpracy UEK zwrócił uwagę na dylematy związane z publikacją artykułów w czasopismach naukowych dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. (Prezentacja w załączeniu)

W kolejnej części odbyła się dyskusja nt. ram dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz kwestii awansowych poprowadzona przez prof. Wojciecha Dyducha.

Drugiego dnia, 22 kwietnia posiedzenie prowadził prof. Wojciech Dyduch. W trakcie spotkania omówiono kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Komitetu, plany wydawnicze i konferencyjne ośrodków akademickich oraz postępy w przygotowaniu publikacji poświęconej polskim mistrzom zarządzania.

PM 0077

PM 0117

PM 0204

PM 0396