Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN przyznał po raz czternastry nagrody i wyróżnienia w konkursie na prace naukowe. Celem konkursu jest wskazanie wyróżniających się osiągnięć naukowych powstałych w środowisku nauk o zarządzaniu. W XIV edycji można było zgłaszać prace indywidualne lub zespołowe autorów polskich, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, obronione (doktoraty) lub opublikowane (monografie i podręczniki) w latach 2019 – 2020.

W zakończonej w 2022 r. edycji zgłoszono 30 prac w trzech kategoriach: doktoraty, monografie jednoautorskie, monografie wieloautorskie. W czwartej kategorii, podręczników nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Za ocenę prac odpowiedzialna była Komisja Konkursowa w składzie:

 • Prof. Szymon Cyfert – Przewodniczący
 • Prof. Beata Glinka
 • Prof. Czesław Zając
 • Prof. Jarosław Karpacz
 • Prof. Maciej Zastempowski
 • Prof. Seweryn Spałek
 • Prof. Bernard Ziębicki

Komisja zleciła członkom Komitetu recenzje prac. Dwa zgłoszenia zostały odrzucone ze względu na tematykę, która nie mieściła się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Po otrzymaniu recenzji Komisja zebrała się i dokonała selekcji prac nagrodzonych oraz wyróżnionych. Propozycja Komisji została zatwierdzona przez Komitet uchwałą.

Przyznano pięć nagród i cztery wyróżnienia w trzech kategoriach:

 • Prace doktorskie:
  • Nagrody:
   • dr Agnieszka Kuś - Działalność innowacyjna polskich małych przedsiębiorstw i źródła jej finansowania
   • dr Dr Anna Chwiłkowska-Kubala - Uwarunkowania procesu kształtowania dynamicznych zdolności regionalnych portów lotniczych w Polsce
  • Wyróżnienie: dr Anna Górska - Relationship between CEO personal brand and company brand
 • Monografie jednoautorskie
  • Nagrody:
   • dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEWr - Relacje współtworzenia innowacji – rdzeń ekosystemów innowacji i stymulanta innowacyjności organizacyjnej
   • prof. dr hab. Wojciech Czakon - Krótkowzroczność strategiczna menedżerów
  • Wyróżnienie: prof. dr hab. Maciej Zastempowski - Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
 • Monografie wieloautorskie:
  • Nagroda: prof. dr hab. Wanda Kopertyńska z zespołem w składzie: Barbara Chomątkowska, Iwona Janiak-Rejno, Patrycja Paleń-Tondel, Alicja Smolbik-Jęczmień, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz - Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji
  • Wyróżnienia:
   • zespół dr hab. Bąk-Grabowska, prof. UE, dr hab. Cierniak-Emerych, prof. UE, dr Mariusz Florczyk, prof. dr hab. Czesław Zając - Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy
   • zespół dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, prof. UE, dr inż. Urszula Załuska, dr Alicja Grześkowiak - Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy

JSZ 4568 s

JSZ 4616 s

JSZ 4623 s

Pamiątkowe dyplomy wręczono nagrodzonym i wyróżnionym na posiedzeniu Komitetu 22 września na Politechnice Łódzkiej.

Informacje o wcześniejszych edycjach.

Zdjęcia: Jacek Szabela/szabelafoto