30 listopada i 1 grudnia 2022 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. 

Pierwszego dnia w trakcie posiedzenia dokonano uroczystej prezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 grudnia przeprowadzono obrady w trakcie, których:

  • powołano Komitet Redakcyjny wydawnictwa o mistrzach polskich nauk o zarządzaniu. Koordynowanie prac Komitetu powiedzono prof. Ewie Bojar i prof. Marii Romanowskiej.
  • prof. Ewę Bogacz-Wojtanowską, Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zaprezentowała osiągnięcia swojej jednostki;
  • Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej UJ, prof. Piotr Jedynak zaprezentował kategoryzację naukową dyscyplin Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specyfikę procesu ewaluacji na Uniwersytecie;
  • prof. Wojciech Czakon przedstawił temat strategii prezentacyjnych środowiska nauk o zarządzaniu, wzorca fast-science oraz kierunkach działań dla Komitetu i środowiska naukowego (link do prezentacji);
  • Komitet podjął się zadania wypracowania wizji tego, jak powinny wyglądać nauki w Polsce. Do wypracowania stanowiska zostali wybrani prof. Agnieszka Sitko-Lutek i prof. Jan Wiktor;
  • omówiono stan przygotowań konferencji Szkoła Letnia Zarządzania, która odbędzie się w czerwcu 2023.

 

Więcej na temat szybkiej nauki na łamach Forum Akademickiego.

Prezentacja prof. Wojciecha Czakona

szybka nauka makdonaldyzacjia i droga na skroty fa 03 2022 1024x724 s