10 stycznia 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania.

W trakcie obrad m.in.:

  • dyskutowano nad związkiem nauk o jakości z naukami o zarządzaniu i możliwości uporządkowania istotnych kwestii dotyczących współpracy przedstawicieli obu nauk w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości;
  • zadecydowano o powołaniu pod patronatem Komitetu Konwentu zrzeszającego przedstawicieli ośrodków akademickich posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych;
  • przyjęto uchwałę o rozpoczęciu prac nad powołaniem Klubem Profesora, który będzie zrzeszał byłych członków Komitetu;
  • zaprezentowano postępy w przygotowaniu monografii "Polska szkoła zarządzania";
  • podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie im. prof. Rafała Krupskiego oraz uchwalono zmiany regulaminu konkursu;
  • ustosunkowano się do propozycji innych Komitetów Naukowych Wydziału I PAN dot. stanowisk w sprawie powołania nowych członków Rady NCN oraz procesu parametryzacji.