W dniach 23 października i 20 listopada miały miejsce posiedzenia Kapituły Konkursu im. Profesora Rafała Krupskiego, na których dokonano oceny zgłoszonych prac. W wyniku oceny Kapituła jednogłośnie przyznała:

  • nagrodę za najlepszą pracę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego dr Dagmarze Wójcik za pracę pt. Uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze kreatywnym na przykładzie sztuk performatywnych,
  • wyróżnienie dr Patrycji Juszczyk za pracę pt. Relacje społeczne w koopetycji instytucji kultury

Laureatce i Wyróżnionej serdecznie gratulujemy

Szczegółowe omówienie obrad Kapituły oraz uzasadnienie wyników znajduje się w załączonym protokole.

Protokol