W dn. 23 marca 2023 r. prof. dr hab. Wojciechowi Czakonowi wręczono tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poniżej publikujemy list gratulacyjny napisany w imieniu społeczności Komitetu Nauk Organizacji i Kierowania PAN przez przewodniczącego Komitetu prof. Wojciecha Dyducha.