21 kwietnia 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania.

W trakcie posiedzenia:

  • Wiceprezes PAN, Prof. Dariusz Jemielniak przedstawił plany dotyczące przyszłości Polskiej Akademii Nauk.
  • Omówiono strukturę monografii pt. Polska szkoła zarządzania wraz z zespołem autorskim odpowiedzialnym za napisanie poszczególnych części.
  • Ustalono harmonogram konkursu na najlepsze prace z dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz przebieg konkursu o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego.
  • Omówiono prace Rady Doskonałości Naukowej, a w szczególności procedury awansowe realizowane przez Radę.

PXL 20230421 092022650