Aktualność

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania podpisał porozumienie z Instytutem Industry 4.0 w sprawie współpracy. Współpraca będzie obejmować działalność szkoleniową, konferencyjną, badawczą i publikacyjną.

Zapraszamy do poznania Członków Komitetu, Prezydium oraz naszej misji.

W dniu 22 czerwca bieżącego roku miało miejsce posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Posiedzenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy MS TEAMS. W spotkaniu uczestniczyło 36 członków Komitetu.

W trakcie posiedzenia uczczono pamięć Profesora Witolda Kieżuna oraz wspomniano jego życiorys i dokonania. Podjęte zostały uchwały dot. Kapituły Medalu im. Prof. Kotarbińskiego oraz wsparcia starań Instytutu Badań Systemowych PAN o zwiększenie punktacji konferencji organizowanych przez polskie instytucje. Omówiono również przebieg XXI Konferencji "Szkoła Letnia Zarządzania" oraz plany konferencyjne polskich ośrodków na rok akademicki 2021/22.

Kolejne posiedzenie planowane jest na 21 września 2021 r.

Społeczność Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk z wielkim żalem przyjęła, że 12 czerwca 2021 r. zmarł Profesor Witold Kieżun, wybitny uczony, wielki patriota i prawdziwy bohater. Odszedł we własnym domu, wśród najbliższej rodziny, zaledwie kilka miesięcy przed setnymi urodzinami. Kierujemy wyrazy głębokiego współczucia pod adresem Córki, Syna oraz całej rodziny Pana Profesora. Niech spoczywa w pokoju!

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek będący wzorem pracowitości i odwagi, wychowawca wielu pokoleń polskich naukowców, który przyczynił się do rozwoju naszej dyscypliny. Jako uczeń profesora Tadeusza Kotarbińskiego był jednym ze znawców i propagatorów prakseologii, etyki w zarządzaniu i dobrej roboty. Śledził i wskazywał patologie w życiu społecznym i gospodarczym od przedsiębiorstwa po państwo. 

Był doktorem honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego, później także Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Obrony Narodowej. Pozostawił po sobie ogromny dorobek naukowy i literacki, na który składa się ponad 80 książek, podręczników oraz kilkaset artykułów pisanych w kilku językach. Pracował w Polsce, w USA, Kanadzie i w Afryce.

Urodził się 6 lutego 1922 roku w Wilnie w rodzinie lekarzy o ziemiańskich korzeniach. Podczas okupacji mieszkał w Warszawie zarabiając na życie jako szklarz i angażując się w ruch oporu. Brał udział w Powstaniu Warszawskim: jako żołnierz AK o pseudonimie „Wypad” walczył w zgrupowaniu „Gustaw”. Za męstwo i odwagę na polu walki został odznaczony orderem Virtuti Militari. Tuż po zakończeniu wojny został zesłany do sowieckiego obozu zagłady na pustyni Kara-kum, gdzie cudem uniknął śmierci. Ożenił się z Danutą Magreczyńską (zmarła w 2013 r.), sanitariuszką z Powstania Warszawskiego o pseudonimie „Jola”, z którą przeżyli wspólnie długie lata.

Miał być pianistą, ale został ranny w dłoń podczas Powstania i już po powrocie z łagru zamiast konserwatorium, ukończył studia prawnicze. W 1964 roku uzyskał stopień doktora w obecnej SGH, a w 1975 rok tytuł profesora. Wyróżniał się wysokim wzrostem (miał prawie dwa metry), szczupłą, wysportowaną sylwetką i wielkim zamiłowaniem do uprawiania sportów, zwłaszcza narciarstwa, pływania i żeglarstwa. Historię swojego niezwykłego życia opisał w książce „Magdulka i cały świat”. Po powrocie do kraju z emigracji w 1995 roku został profesorem Akademii Leona Koźmińskiego.

 Był honorowym członkiem Polskiej Akademii Nauk, a także honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy.

W dniach 7-9 czerwca 2021 roku odbyła się XXI edycja Konferencji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk „Szkoła Letnia Zarządzania 2020/2021”. Pierwotnie Konferencja miała odbyć się w dniach 18-19.06.2020r., jednak ze względu na pandemię koronawirusa została przesunięta na rok 2021. Z tego też powodu była to pierwsza w historii Szkoła Letnia Zarządzania, która odbyła się w formie on-line.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak (Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), prof. uczelni dr hab. Tomasz Czapla (Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ), prof. uczelni dr hab. Leszek Bohdanowicz (UŁ, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego), dr Patryk Dziurski (SGH, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego), prof. uczelni dr hab. Joanna Cewińska (UŁ), prof. uczelni dr hab. Sylwester Gregorczyk (SGH). dr Izabela Bednarska-Wnuk (UŁ), dr Anna Michałkiewicz (UŁ), dr Celina Sołek-Borowska (SGH), dr Joanna Tabor-Błażewicz (SGH), dr Albert Tomaszewski (SGH), dr Marta Ziółkowska (SGH), mgr Jakub Brzeziński (UŁ), mgr Justyna Dylik (SGH), mgr Emilian Gwiaździński (UŁ).

Na Szkołę Letnią Zarządzania 2020/2021 zarejestrowało się łącznie 361 osób, które reprezentowały 37 ośrodków. 38 zarejestrowanych miało tytuł profesora, 127 stopień dr hab. lub dr. hab. inż., 153 dr lub dr. inż., 42 mgr., a 1 licencjata. 

W trakcie Szkoły Letniej Zarządzania 2020/2021 przeprowadzono sesje plenarne (3 sesje), sesje równoległe (7 sesji), sesje posterowe (2 sesje) i warsztaty (5 warsztatów), a dodatkowo sesje rozpoczynającą i kończącą Konferencję. Sesje plenarne dotyczyły:

 • Granic zarządzania (4 prelegentów), 
 • Zadań Rady Doskonałości Naukowej (3 prelegentów),
 • Strategii rozwoju polskich czasopism z zakresu zarządzania (4 prelegentów).

Sesje równoległe odnosiły się do tematów książek wydanych w związku z Konferencją i były zatytułowane:

 • Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach,
 • Otoczenie, ludzie, edukacja – wyzwania współczesnego zarządzania,
 • Współczesne zarządzanie. Koncepcje i wyzwania,
 • Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach,
 • Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania,
 • Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej.

Warsztaty były prowadzone przez osoby o dużym doświadczeniu w zakresie poruszanych obszarów. Dotyczyły:

 • Pisania rozprawy doktorskiej,
 • Przygotowania dorobku naukowego do postępowania habilitacyjnego,
 • Przygotowywania recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego,
 • Publikacji artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu o badania jakościowe,
 • Publikacji artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu o badania ilościowe.

Konferencja odbyła się na platformach PINE oraz Zoom (sesje równoległe i warsztaty) i od strony technicznej była obsługiwana przez Grupę Manta sp. z o.o., która przeprowadziła 37 godzin transmisji. Najważniejsze dane dotyczące aktywności na platformach: 

 • W sesjach plenarnych wzięło udział 277 osób, przy czym najwięcej pierwszego dnia, tj. 269.
 • W warsztatach wzięło łącznie udział 240 osób.
 • W trakcie sesji posterowych wystawiono 28 posterów i odnotowano 701 odsłon posterów, z czego 198 unikalnych.